Často kladené otázky o ČOV

     Máte otázky ohľadom čistiarne odpadových vôd?

Zaujíma Vás, pre koho je určená čistiareň odpadových vôd?

Ktoré odpadové vody môžete vypúšťať do čistiarne?

Čo urobiť s vyčistenou vodou?

Kam sa čistiareň umiestňuje?

Ako pracuje?

Aká je údržba?

Koľko stojí prevádzka? ...

 

Pripravili sme pre Vás odpovede na Vaše najčastejšie otázky:
 

 

  Načo slúži čistiareň odpadových vôd?

Každá domácnosť (alebo obytný dom, firma, penzión, … ) vypúšťa odpadové vody, ktoré sa musia čistiť. Tieto odpadové vody je možné odvádzať do mestskej kanalizácie, kde ďalej putujú do centrálnej mestskej čistiarne.

Ak nie je možnosť vypúšťať odpadové vody do kanalizácie, je možné tieto odpadové vody zbierať do septikov. Fekálne vozidlo tieto zozbierané odpadové vody odvezie na vyčistenie, čo je ale finančne náročné.

Lepším riešením je použiť malú domovú čistiareň odpadových vôd. Malé domové čistiarne odpadových vôd EČ 6 SBR-2 sú určené na čistenie všetkých odpadových vôd vznikajúcich v domácnosti napríklad  z toalety, umývadla, vane, práčky, umývačky riadu, sprchy, … okrem vôd z drviča odpadkov a silno koncentrovaných chlórnatých prípravkov.

Čo s vyčistenou vodou?

Vyčistenú vodu z čistiarne je možné vypúšťať do potoka alebo rieky, ktorá je v blízkosti pozemku. Ak nie je možné vyčistenú vodu vypúšťať do potoka, je možné ju odvádzať do zeme cez vsakovaciu studňu.

Vsakovacia studňa je spravidla šachta hlboká približne dva metre, v ktorej sú uložené rôzne frakcie kameňa. V prípade náhodného úniku zbytkového znečistenia tieto kamene slúžia na dočistenie.

Pred vypustením vyčistenej vody do rieky alebo vsakovacej studne je možné vyčistenú vodu zbierať v zbernej nádobe, do ktorej je možné zviesť aj dažďovú vodu zo striech domu. Takáto zozbieraná voda je obzvlášť vhodná na polievanie záhrady.

Viac informácií: Komplexné riešenia výrobkami EKOPROGRES

Kde je umiestnená čistiareň odpadových vôd typu EČ 6 SBR-2?

Do čistiarne sa privedie potrubie z kanalizácie domu a napojí sa do čistiarne cez tesnenie priemeru DN 110 (v prípade potreby  je možný iný priemer).

Čistiareň odpadových vôd typu EČ 6 SBR-2 je celá osadená  pod povrch zeme na betónovej základovej platni a na povrchu je vidno len uzamykateľný, pochôdzny poklop priemeru 600 mm.

Následne sa pripojí odtok vyčistenej vody cez potrubie priemeru DN 110 do rieky alebo cez tesnenie do vsakovacej studne.

Viac informácií: Komplexné riešenia výrobkami EKOPROGRES

Ako pracuje čistiareň odpadových vôd typu EČ 6 SBR-2?

Prívodné potrubie privedie odpadové vody do čistiarne. Tu sa odpadové vody pomocou aktivovaného kalu = mikroorganizmov čistia. Mikroorganizmy požierajú znečistenie a tým čistia vodu. Toto čistenie sa uskutočňuje na základe biologických princípov prebiehajúcich bežne v prírode. Tento proces je riadený počítačom. Parametre vyčistenej vody tak môžu dosahovať až 99% účinnosť. Samozrejmosťou je bezzápachová prevádzka.

Parametre vyčistenej vody boli overené v skúšobnom ústave v Prahe. Čistiareň odpadových vôd typu EČ 6 SBR-2 tu bola testovaná na skúšobnom polygóne a následne obdržala certifikát kvality.  Spĺňa normu predpísanú Európskou úniou a je držiteľom certifikátu En 12566-3.

Kedy začať s prípravou čistiarne odpadových vôd?

S prípravou čistiarne odpadových vôd treba začať pri projektovaní stavby. Vyhneme sa tak dodatočným platbám za dokresľovanie alebo prekresľovanie projektov. Úlohou projektanta je správne vyriešiť všetky úlohy spojené s návrhom čistiarne.

V prípade potreby poskytujeme bezplatné poradenstvo pri návrhu projektu a riešime individuálne problémy. Na čistiareň odpadových vôd je potrebná projektová dokumentácia, ktorá bude riešiť napojenie čistiarne, osadenie čistiarne v teréne, spôsob vypúšťania odpadových vôd.

Aká je údržba čistiarne odpadových vôd typu EČ 6 SBR-2?

Proces čistenia odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd typu EČ 6 SBR-2 je riadený počítačom Siemens. Značka Siemens je zárukou vysokej kvality a ľahkej obsluhy. Preto čistiareň neobsahuje rôzne nastaviteľné ventily, ktoré sťažujú prevádzku. Čistiareň  neobsahuje ani žiadne vertikálne labyrinty, kde je veľká pravdepodobnosť upchatia prietoku. Čistiareň sa ľahko odkaluje bežným kalovým čerpadlom. Čistiareň obsahuje len malé dúchadlo, v ktorom treba pravidelne raz za dva roky meniť sadu membrán a filter.

Čistiareň odpadových vôd má  veľmi jednoduchú údržbu.

Viac informácií: Prevádzkovanie domovej čistiarne

Prevádzkové náklady čistiarne odpadových vôd typu EČ 6 SBR-2:

Prevádzkové náklady sú veľmi nízke. Čistiareň obsahuje malý kompresor (dúchadlo) a mikropočítač, spotreba elektrickej energie je len 0,7 kWh za deň, čo predstavuje približne 4,5 € za mesiac prevádzky. Výrobca dúchadla predpisuje vymeniť sadu kitt na dúchadle každé dva roky, čo predstavuje 2,3 € za mesiac prevádzky.

Spoločne s najnižšími nárokmi na servis sú zárukou nízkych nákladov na prevádzku a servis.