Charakteristika ČOV

Prečo ČOV EKOPROGRES?

Dôvodov pre výber čistiarní odpadových vôd od firmy Ekoprogres v.d. je veľa, preto sme pre Vás vybrali niekoľko najdôležitejších:

SBR 2(2)

 • kvalita výrobku, záruka 15 rokov                          

 • najlepšie hodnoty vyčistenej vody

 • jednoduchá "hobby" montáž

 • nenáročná obsluha, prevádzka a servis

 • plne automatizovaný proces čistenia - riadenie počítačom

 • signalizácia poruchy

 • bezpečnosť užívateľov

 • tradícia od roku 1990

Charakteristické vlastnosti čov EČ 6 - 360 SBR-2

Pri výbere čistiarne je potrebné, aby Vám dlhé roky spoľahlivo fungovala, aby bola nenáročná na obsluhu, aby bola kvalitná a aby mala všetky potrebné doklady ku kolaudácii. Čistiareň od firmy EKOPROGRES spĺňa všetky uvedené požiadavky a má aj ďalšie prednosti.

Čistiarne odpadových vôd od EKOPROGRES sú navrhované s ohľadom na kvalitu výrobku, kvalitu vyčistenej vody, jednoduchú obsluhu s ohľadom na životné prostredie (výrobok je na 99 % recyklovateľný).

Firma EKOPROGRES má najdlhšie skúsenosti s výrobou a predajom čov na Slovensku, vznikla v roku 1990. Vďaka premyslenej, nadčasovej technológii a dlhoročným skúsenostiam sú čov vyvážané do celej Európskej Únie, Škandinávskych krajín, Balkánskych krajín, Ukrajiny, Ruska, Poľska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska, Slovinska, ... .

Technológia čistenia je patentovaná, založená na biologickom princípe čistenia odpadových vôd. Celý proces čistenia od prítoku odpadových vôd, cez samotné čistenie, až po odtok vyčistenej vody, riadi počítač. Čistiareň sa vyznačuje jednoduchou a nenáročnou obsluhou a servisom.

1. Kvalita vyčistenej vody

 • 99 % = najlepšia vyčistená odpadová voda na Slovensku.
 • Čistička odpadových vôd spĺňa prísnejšie kritéria, ako sú požadované normou EN 12566 – 3 (a nie len jej niektoré časti).
 • "CE" - oprávnený držiteľ označenia kvality.
 • Možnosť vypúšťať naraz  celodenné  množstvo odpadových vôd do čistiarne (až 900 litrov), bez zníženej kvality vyčistenej vôdy.

2. Kvalita výrobku

 • Nádrž je vyhotovená z jedného kusa, bez akýchkoľvek spojov alebo zvarov. Hmotnosť ČOV je 120 kg, viac ako 110 kg je polyetylén použitý na nádrž, ktorý má bezkonkurenčné fyzikálne a kvalitatívne vlastnosti oproti iným materiálom.
 • Špeciálne navrhnuté rebrovanie zaručuje bezkonkurenčné pevnostné vlastnosti.
 • Žiadne manuálne ovládanie (žiadne záhradné ventily a iné podobné zastaralé zariadenia).
 • Celý čistiaci proces je riadený automaticky počítačom – riadenie SIEMENS (nie analógovými spínacími hodinami alebo podobným zariadením).
 • Maximálny ohľad na kvalitu výrobku a použit ých komponentov (len nerezové materiály,  hadice, ktoré sú špeciálne prispôsobené do agresívneho prostredia, riadenie SIEMENS, ... )
 • Výrobok je ÚV stabilizovaný.

3. Obsluha a prevádzka

 • Čistiaci proces je riadený výhradne automatickým počítačom, čo zaručuje jednoduchú a nenáročnú starostlivosť.
 • Nenachádzajú sa tam žiadne mechanické ventily, ktoré treba prestavovať podľa potreby.
 • Všetky funkcie čistiaceho procesu sú kontrolované, v prípade akéhokoľvek problému Vás ČOV sama upozorní.

          COV Vás sama upozorní na tieto problémy:

          • pokles tlaku pod stanovenú hranicu
          • zvýšenie tlaku nad stanovenú hranicu
          • poškodenie dúchadla
          • poškodenie membrán na dúchadle
          • poškodenie počítača

 

 • K čistiarni je dodávaný prehľadný prevádzkový poriadok, odmerná nádoba na meranie kalu s objemom 1 liter, súčasťou je uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.
 • Uvedenie od prevádzky obsahuje celkovú kontrolu jednotlivých častí ČOV pred začiatkom používania, naočkovanie aktivovaným kalom, zaškolenie obsluhy, ... .
 • Jednoduchá a nenáročná obsluha a servis vyžadujúca minimálne zásahy.
 • Nízke prevádzkové náklady, spotreba el. energie je len 60 W/h.
 • Prevádzka čistiarne neprodukuje žiadny zápach.
 • Bezproblémové používanie čistiacich prostriedkov v domácnosti.

4. Jednoduchá montáž

 • S jednoduchým inštruktážnym filmom v troch krokoch zvládne montáž aj "hobby odborník".
 • Montáž riadenia k nádrži ČOV iba dvoma farebne rozlíšenými hadicami, ktoré sa upevňujú
  celonerezovými hadicovými sponami.
 • Riadiaca automatika je upevnená do elektrickej zásuvky pomocou štandardnej 230 V vidlice.
 • Poklop čistiarne má malé rozmery,  umiestňuje sa do roviny s okolitým terénom, je zelenej farby, bez neestetického vyčnievania  zo zeme.
 • Prítok a odtok z COV je v nezamŕzajúcej hĺbke 900 mm.

5. Bezpečnosť

 • Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je poistným uzáverom na skrinke riadiacej jednotky, z riadenia je vývod štandardnej vidlice na 230 V.
 • Ochrana pred padnutím do čistiarne odpadových vôd  je uzamknutým a pochôdznym poklopom.

6. Záruka, životnosť

 • Životnosť nádrže cca 50 rokov.
 • Štandartná záruka s možnosť predĺženia záruky až na 15 rokov.
 • Bezplatná poradenská služba.

 

cov-priecna_vystuz

 


 PRI VÝBERE ČOV SI DÁVAJTE POZOR NA NASLEDOVNÉ NEETICKÉ POSTUPY PREDAJA

   

     V súčasnosti sa na Slovenskom trhu objavujú výrobcovia, ktorí používajú neetické praktiky pri predaji svojich výrobkov. V článku nižšie Vám prinášame zopár neetických postupov, s ktorými sa zákazník môže stretnúť pri výbere čističky odpadových vôd a nedostatky, ktoré ho môžu prekvapiť až pri samotnej montáži čistiarne.

 1.

Celkový počet obyvateľov napojených na čistiareň (ekvivalentní obyvatelia) – číselné označenie ČOV vždy neznamená maximálny počet osôb, ktorí sa môžu napojiť do čistiarne.

2.

Kvalita použitých materiálov – častokrát je cena dôležitejšia ako kvalita.

3.

Zváraná nádrž – možnosti neskorších netesností.

cov-zvaranie-plastu

Každý zvar je možné miesto pre defekt.

4.

Ručné riadenie – nadstavovanie ČOV pomocou mechanických záhradných ventilov, nutnosť dodatočnej korekcie niekoľkokrát do roka, prípadne pri náhlej zmene zaťaženia (napríklad pri návšteve). Pre užívateľa to znamená sťaženú starostlivosť a obsluhu COV.

cov-ventily-01  cov-ventily-02

           Mechanický ventil.

5.

Pevnostné výstuhy čistiarní – častokrát vôbec nie sú.

cov-bez-vystuh-01cov-bez-vystuh-02

Pevnostné tvarovanie na stenách chýba.

6.

Nákres osadenia – veľakrát neúplný, nedostatočne popísaný a vysvetlený, stavebná časť je  pridrahá a zložitá.

cov-obmurovanie

Nákladné obmurovanie, hlboký a objemný výkop.

7.

Poklop ČOV:
a. Často nebýva pochôdzny (plastový, sklolaminátový, polypropylénový, ... ), ak nie je poklop pochôdzny musí byť zabezpečený (napríklad.: zábradlím, ... ).

cov-poklop-01

Hrozí nebezpečenstvo úrazu, čistiareň je nutné dodatočne zabezpečiť ochranným zábradlím.

b. Nebýva uzamykateľný , je veľkého rozmeru.

c. Neestetický, máloktorý výrobca má poklop umiestnený zarovno okolitého terénu, vznikajú tak neestetické plastové objekty (trčiace komíny zo zeme).

cov-poklop-02                                            

    Takto to nemá vyzerať.                                           

8.

ÚV stabilizácia – výrobky nie sú stabilizované proti ultrafialovým lúčom, čo niekoľkonásobne znižuje životnosť výrobku, plastové časti vyblednú, skrehnú a lámu sa.

cov-uv-stabilizacia

Ak nie je plast UV stabilizovaný, jeho krehnutie začína už po 5 -tich rokoch a následný rozpad a praskanie začína po 10 -tich rokoch.

9.

Detekcia poruchy – takmer žiadne ČOV nemajú signalizáciu poruchy a majiteľ zistí poruchu až vtedy, keď sa odpadová voda vracia späť do domu cez toaletu.

10.

Rôzne pohyblivé priečky, viacnásobné deliace steny s malým otvorom – neskorší problém s nadmerným opotrebením alebo upchávaním týchto častí a tým zvýšené náklady na prevádzku a servis.

11.

Prítok a odtok z ČOV – musí byť v nezamŕzajúcej hĺbke 900 mm.

12.

Záruka na výrobok – veľakrát krátka bez možnosti predĺženia.

13.

História firmy – veľmi dôležitá skutočnosť. Je veľký rozdiel, či firma vyrába čistiarne 3 mesiac  alebo 20 rokov. Na firmu s dlhou históriou sa môžete spoľahnúť, že má vybudované zázemie, má dosť skúseností a celú radu zákazníkov. Technicky a odborne Vám pomôže pri neskoršom servise a vie riešiť špeciálne problémy.

14.

Kvalitného výrobcu, poznáte:
a. podľa roku vzniku
b. je držiteľom certifikátu kvality ISO (napríklad: ISO 9001:2008)
c. je držiteľom vlastných patentov
d. na predávaný výrobok má potrebný európsky certifikát s označením "CE"
e. čistiareň spĺňa celú normu EN 12566 – 3
f. ochotne Vám predložia certifikát pri vyžiadaní (iný certifikát ako typ CE a norma EN 12566-3 nie sú povolené, kúpili by ste tým necertifikovaný a nekvalitný výrobok).

15.

Nekvalifikovaný personál – častý problém.

16.

Cena ČOV – častokrát obsahuje len základnú cenu, bez potrebných komponentov, ktoré potrebujete ku štandardnej prevádzke čističky odpadových vôd, napríklad.:
a. dostatočne dlhý nádstavec, zákazník by si mal zistiť aj cenu za montáž, nie len cenu za samotný nádstavec (veľakrát je nutná i viac ako 3 hod.montáž)
b. pochôdzny poklop,
c. uvedenie do prevádzky,
d. uzamykateľný poklop,
e. prevádzkový poriadok,
f. skrinka na dúchadlo (kompresor),
g. mikropočítačové riadenie čistiarne (nie je len časový spínač) ,...
h. čov by mala vedieť viac, ako požaduje norma                                                                

Mnohokrát si tieto nutné doplnky musí dokúpiť zákazník za vysoký cenový príplatok. Tým sa zvyšuje konečná cena "lacnej" ČOV, ktorá je odrazu aj o 50% drahšia.