Komplexné riešenia s ČOV EČ SBR-2

KOMPLEXNÉ RIEŠENIA VÝROBKAMI EKOPROGRES OD JEDNÉHO VÝROBCU

 

Príklad riešenia:  

Čistiareň odpadových vôd  + vsak

cistiaren + vsak

     1.     Nádrž

     2.     Rastlý terén

     3.     Suchý betón (mierne zvlhnutá zmes)

     4.     Obsyp pieskom

     5.     Zhutnenie podsypu

     6.     Ponorné čerpadlo na hadicu

     7.      Hadica čerpadla na polievanie

     8.     Elektrická prípojka 230 V

     9.     Odkvapová rúra

   10.     Dažďový filter

   11.     Potrubie PVC

   12.     ČOV EČ 6 SBR-2

   13.     Vsakovacia studňa (prepad nádrže na vyčistenú vodu)

   14.     Riadenie, vidlica 230V

   15.     Chránička prepojenia medzi ČOV EČ 6 SBR-2 a riadením, PVC DN 50

   16.     Odpad z domu (WC, sprcha, vaňa, umývačka riadu, práčka, ...)

 

 

Príklad riešenia:  

Čistiareň odpadových vôd 
+ zberná nádrž + vsak

cistiaren + zberna nadrz + vsak

     1.     Nádrž

     2.     Rastlý terén

     3.     Suchý betón (mierne zvlhnutá zmes)

     4.     Obsyp pieskom

     5.     Zhutnenie podsypu

     6.     Ponorné čerpadlo na hadicu

     7.      Hadica čerpadla na polievanie

     8.     Elektrická prípojka 230 V

     9.     Odkvapová rúra

   10.     Dažďový filter

   11.     Potrubie PVC

   12.     ČOV EČ 6 SBR-2

   13.     Vsakovacia studňa (prepad nádrže na vyčistenú vodu)

   14.     Riadenie, vidlica 230V

   15.     Chránička prepojenia medzi ČOV EČ 6 SBR-2 a riadením, PVC DN 50

   16.     Odpad z domu (WC, sprcha, vaňa, umývačka riadu, práčka, ...)

 

 

 Príklad riešenia:    

Čistiareň odpadových vôd + rieka

 

 

 

cistiare + rieka

 

 

     1.     Nádrž

     2.     Rastlý terén

     3.     Suchý betón (mierne zvlhnutá zmes)

     4.     Obsyp pieskom

     5.     Zhutnenie podsypu

     6.     Ponorné čerpadlo na hadicu

     7.      Hadica čerpadla na polievanie

     8.     Elektrická prípojka 230 V

     9.     Odkvapová rúra

   10.     Dažďový filter

   11.     Potrubie PVC

   12.     ČOV EČ 6 SBR-2

   13.     Vsakovacia studňa (prepad nádrže na vyčistenú vodu)

   14.     Riadenie, vidlica 230V

   15.     Chránička prepojenia medzi ČOV EČ 6 SBR-2 a riadením, PVC DN 50

   16.     Odpad z domu (WC, sprcha, vaňa, umývačka riadu, práčka, ...)

 

 

Príklad riešenia:    

Čistiareň odpadových vôd + zberná nádrž + rieka

 

cistiaren + zberna nadrz + rieka

 

     1.     Nádrž

     2.     Rastlý terén

     3.     Suchý betón (mierne zvlhnutá zmes)

     4.     Obsyp pieskom

     5.     Zhutnenie podsypu

     6.     Ponorné čerpadlo na hadicu

     7.      Hadica čerpadla na polievanie

     8.     Elektrická prípojka 230 V

     9.     Odkvapová rúra

   10.     Dažďový filter

   11.     Potrubie PVC

   12.     ČOV EČ 6 SBR-2

   13.     Vsakovacia studňa (prepad nádrže na vyčistenú vodu)

   14.     Riadenie, vidlica 230V

   15.     Chránička prepojenia medzi ČOV EČ 6 SBR-2 a riadením, PVC DN 50

   16.     Odpad z domu (WC, sprcha, vaňa, umývačka riadu, práčka, ...)