Prevádzkovanie domovej ČOV

Prevádzkovanie ČOV - malej čistiarne odpadových vôd

Pri kúpe malej domovej ČOV zákazníci často zabúdajú na samotnú starostlivosť počas prevádzky. Čistiareň je živý organizmus, o ktorý sa treba starať. Použitím najnovších technologických a konštrukčných riešení sa čistiareň EČ 6 - 360 SBR-2 stala najpokrokovejším zariadením a starostlivosť o čistiareň klesla z rádovo desiatok hodín ročne na niekoľko minút za rok.

Proces čistenia odpadových vôd v ČOV typu EČ 6 - 360 SBR-2 je riadený počítačom SIEMENS. Značka SIEMENS je zárukou vysokej kvality a ľahkej obsluhy. Preto čistiareň neobsahuje rôzne nastaviteľné ventily, ktoré sťažujú prevádzku. Častokrát sa zákazník stretáva s ponukouČOV, ktoré obsahujú 1, 2, 3 a viac ventilov. Tieto ventily je potrebné pravidelne doregulovávať. Napríklad: Ste v domácnosti trvalo napojené 2 osoby, nadstavte ventil A na minimum. Keď k Vám príde návšteva, otočte ventilom B na 3/4 otáčky a otvorte ventil číslo 1 v pomere 4:1 - 1:1. Čistiarne typu EČ 6 SBR-2 a jej typové varianty, zvládnu tieto úkony plne automaticky.

ČOV EČ 6 - 360 SBR-2 neobsahuje žiadne vertikálne labyrinty alebo akumulačné zóny (napríklad veľkosti 161 litrov). Pri týchto systémoch dochádza k častým upchatiam prietoku a k následnej havárii. Labyrinty a akumulačné zóny by mali slúžiť na to, aby sa nevyplavil kal z čistiarne pri náporovom vypúšťaní odpadových vôd. Kal je najdôležitejšou biologickou súčasťou čistiarne. Problém nastáva keď zistíte, že by ste sa chceli okúpať a zabudovali ste si vaňu s bežným objemom 140 litrov a zároveň chcete pustiť umývačku riadu so spotrebou vody 20 litrov a naviac členovia vašej rodiny by sa v tom istom čase išli radi sprchovať (jedno sprchovanie 50 litrov vody). Na tieto fakty je potrebné myslieť už pri výbere čistiarne. Čistiarne typu EČ 6 SBR-2 a jej typové varianty  zvládnu náporové  a nepravidelné prítoky automaticky, bez obmedzovania užívateľov.

ČOV EČ 6 - 360 SBR-2 je založená na biologickom princípe. Obsahuje mikroorganizmy, ktoré čistia vodu a pri tomto čistení vzniká prebytočný kal. Je to štandartný vedľajší produkt všetkých biologických čistiarní odpadových vôd. Tento kal je potrebné odoberať. Z ČOV EČ 6 SBR-2 sa kal odoberá veľmi ľahko a jednoducho. Čistiareň sa odkaluje bežným kalovým čerpadlom. Čerpadlo sa vkladá do čistiarne odpadových vôd cez revízny otvor priemeru 600 mm, ktorý je umiestnený zarovno terénom a má pochôdzny poklop. Čerpadlo je možné použiť akékoľvek z bežne dostupného radu kalových čerpadiel.

Čistiareň odpadových vôd Ekoprogres EČ SBR-2 z hľadiska údržby obsahuje len malé dúchadlo (kompresor tlačiaci vzduch), v ktorom treba pravidelne raz za dva roky meniť sadu membrán a vzduchový filter.

 

Čistiarne odpadových vôd typu EČ 6 - 360 SBR-2  majú najjednoduchšiu obsluhu a údržbu.