Prevádzkovanie obecných ČOV

prevadzkovanie obecnych cov

Spoločnosť EKOPROGRES v.d zabezpečuje technickú pomoc pri prevádzkovaní obecných čistiarní odpadových vôd a kanalizácií v obciach a mestách v zmysle platných noriem na základe Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie, ktoré je pre prevádzkovanie nevyhnutné.
 

 

Spoločnosť EKOPROGRES v.d zabezpečuje akreditovaný odber vzoriek odpadových vôd z čistiarní odpadových vôd.


 

osvedcenie o akreditacii  Osvedčenie o akreditácii

osvedcenie na odber vzoriek  Osvedčenie na akreditovaný odber vzoriek odpadových vôd

osvedcenie odbornej sposobilosti Osvedčenie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie