Spádiskové šachty

Spádiskové šachty sa používajú na miestach stokovej siete, kde vplyvom konfigurácie terénu vychádzajú spády s veľkými rýchlosťami v potrubí.

Spádisko sa navrhuje od výškového rozdielu prítoku a odtoku 0,6 m, maximálna výška spádiska je 2 m.

Spádisková šachta je vyrobená z UV stabilizovaného PE, jednoliata, bez zvarov.

Prívod môže byť potrubie PVC hladké, dimenzie DN 32 – DN315.

 

- šachta typ SPŠ 600/2100, priemer 600 mm, výška 2100 mm

- šachta typ SPŠ 800/1800, priemer 800 mm, výška 1800 mm

- šachta typ SPŠ 800/2200, priemer 800 mm, výška 2200 mm

 

Súčasťou spádiskovej šachty je plastový pochôdzny poklop.

 

SPŠ 600/2100

priemer 600 mm
výška 2100 mm

SPŠ 800/1800

priemer 800 mm
výška 1800 mm

SPŠ 800/2200

priemer 800 mm
výška 2200 mm