Vsakovacie studne

Vsakovacie studne sa používajú na riadené vsakovanie prebytočnej vody do zeme.

Nádrž je vyrobená z PE, UV stabilizovaného, jednoliata, bez zvarov, osádza sa do rastlého terénu. Nemá dno, aby voda mohla plynulo vsakovať. Ako náplň sa použijú rôzne frakcie kameňa, hrubý, stredne hrubý a jemný.

Prívod môže byť potrubie PVC hladké dimenzie DN 32 – DN315.

šachty pre vsakovacie studne sú osádzané mimo komunikáciu:

- šachta, typ SŠ 1200/1600, priemer 1200 mm, výška 1600 mm
- šachta, typ SŠ 1200/1800, priemer 1200 mm, výška 1800 mm
- šachta, typ SŠ 1200/2340, priemer 1200 mm, výška 2300 mm

Súčasťou vsakovacej studne je plastový pochôdzny poklop.

SŠ 1200/1600

priemer 1200 mm
výška 1600 mm

SŠ 1200/1800

priemer 1200 mm
výška 1800 mm

SŠ 1200/2340

priemer 1200 mm
výška 2340 mm